nav-left cat-right
cat-right

Za detalje kliknite na sliku...

Sekcija za oplemenjivanje organizama po broju članova i raznovrsnosti njihove aktivnosti najveća je sekcija Društva genetičara Srbije. Članstvo sekcije čini onaj deo ukupnog članstva Društva genetičara Srbije koji se bavi genetikom i oplemenjivanjem biljaka, životinja ili mikroorganizama.

Na sastancima Sekcije biraju se Predsednik i Potpredsednik Sekcije.

Glavna aktivnost Sekcije je organizovanje Simpozijuma Sekcije za oplemenjivanje organizama:

 

 

Ostale aktivnosti:

Predavanje na temu „Nužnost promene stava oplemenjivača o značaju i primeni molekularnih markera u modernom oplemenjivanju organizama” održao je dr Borislav Kobiljski na sastanku Sekcije koji je održan 15. aprila 2005. godine u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad (na Rimskim Šančevima). Izlaganje je štampano pod naslovom „Primena molekularnih markera u oplemenjivanju pšenice. Realnost ili zabluda?“ koji je publikovan u časopisu „Selekcija i semenarstvo“, 1-4: 61-66, 2004.

Naučni skup „Značaj i uloga molekularnih markera” održan je 14. decembar 2007. u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad (na Rimskim Šančevima).