nav-left cat-right
cat-right

Događaji

V Congress of the Serbian Genetic Society

2014
septembar
28

Kladovo, September 28 – October 2, 2014

Seminar o pravima oplemenjivača biljnih sorti

2014
maj
22

Novosadski sajam Kongresni centar, sala VI 22. maja 2014. 11:00-13:00

IV Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama

2011
oktobar
2

Kladovo, 2–6 oktobar 2011.

Naučni skup „Značaj i uloga molekularnih markera”

2007
decembar
14

Naučni skup: Značaj i uloga molekularnih markera Novi Sad/Rimski Šančevi, 14 decembar 2007.

III Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama

2006
maj
16

Zlatibor, 16–20 maj 2006.

Nužnost promene stava oplemenjivača o značaju i primeni molekularnih markera u modernom oplemenjivanju organizama

2005
april
15

Predavanje na temu: Nužnost promene stava oplemenjivača o značaju i primeni molekularnih markera u modernom oplemenjivanju organizama
Novi Sad/Rimski Šančevi, 15 aprila 2005

II Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama

2003
april
1

Vrnjačka Banja, 1–4 oktobar 2003.

I Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama

1995
novembar
8

Vrnjačka Banja, 8–11 novembar 1995.