nav-left cat-right
cat-right

Nužnost promene stava oplemenjivača o značaju i primeni molekularnih markera u modernom oplemenjivanju organizama

Novi Sad/Rimski Šančevi, 15 aprila 2005

Dr Borislav Kobiljski - predavač

Predavanje na temu „Nužnost promene stava oplemenjivača o značaju i primeni molekularnih markera u modernom oplemenjivanju organizama” održao je dr Borislav Kobiljski na sastanku Sekcije koji je održan 15. aprila 2005. godine u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad (na Rimskim Šančevima). Izlaganje je štampano pod naslovom „Primena molekularnih markera u oplemenjivanju pšenice. Realnost ili zabluda?“ koji je publikovan u časopisu „Selekcija i semenarstvo“, 1-4: 61-66, 2004.

PRIMENA MOLEKULARNIH MARKERA U OPLEMENJIVANJU PŠENICE.

REALNOST ILI ZABLUDA?

Kobiljski B. i Denčić,S.

IZVOD: U klasičnim (tradicionalnim, konvencionalnim) oplemenjivačkim programima se za identifikaciju važnih agronomskih svojstava uglavnom koriste morfološki i/ili fenotipski markeri. Oplemenjivači i naučnici stalno pokušavaju da razviju nove tehnike, koje se mogu koristiti za brže i tačnije unošenje poželjnih svojstava u biljke. U poslednjih nekoliko godina, učinjen je značajan napredak u primeni molekularnih markera u oplemenjivačkim programima na različitim biljnim vrstama. Do danas, utvrđeni polimorfizam i količina informacija dobijena različitim metodama molekularnih markera korišćena u MAS (Marker Asistirana Selekcija – Marker Assisted Selection) istraživanjima (RFLP, AFLP i dr.) ili nisu opravdale njihovo korišćenje sa aspekta informativnosti, ili su bile veoma skupe i opasne po zdravlje. Na sreću oplemenjivača pšenice (ali svih drugih biljnih vrsta), molekularni markeri – mikrosateliti, su odskora potvrdili da su najmoćnije sredstvo za MAS. Ali, usled nedovoljnog znanja, iskustva, nedostatka validnih informacija pa čak i tradicije i navika, mnogi oplemenjivači imaju negativan i odbojan stav prema uvođenju MAS u oplemenjivačke programe. U ovom radu, komentarisane su relevantne činjenice vezane za implementaciju MAS u oplemenjivačke programe, a posebno u oplemenjivačke programe pšenice, sa ciljem da se sumiraju prednosti i ograničenja MAS selekcije bazirane na korišćenju mikrosatelita.