nav-left cat-right
cat-right

III Simpozijum Sekcije za oplemenjivanje organizama

Društva genetičara Srbije

i Četvrti naučnostručni simpozijum iz selekcije i semenarstva

Društva selekcionara i semenara Srbije

Zlatibor, 16–20 maj 2006

Zlatibor - mesto Simpozijuma

Predsedništvo

 • Janoš Berenji
 • Radosav Cerović
 • Goran Drinić
 • Vasilije Isajev
 • Kosana Konstantinov
 • Milan Krajinović
 • Miroslav Malešević
 • Goran Saratlić
 • Branka Vasiljević

Programski odbor

 • Janoš Berenji
 • Srbislav Denčić
 • Goran Drinić – predsednik
 • Vasilije Isajev
 • Kosana Konstantinov
 • Lazar Kovačev
 • Živoslav Marković
 • Mirjana Milošević
 • Branislav Miščević
 • Evica Mratinić
 • Ljubiša Topisirović

Organizacioni odbor

 • Janoš Berenji – predsednik
 • Desimir Knežević
 • Snežana Mladenović Drinić
 • Saša Orlović
 • Vera Rakonjac
 • Ivana Strahinjić

Sekretarijat

 • Zdravko Hojka
 • Ivana Lehocki
 • Marija Živanović
  
 • Ovde možete preuzeti Zbornik apstrakata u pdf formatu
 • Ovde možete preuzeti Program u pdf formatu
Koktel

4 Photos

Otvaranje

6 Photos

Posteri

8 Photos

Predavači

54 Photos

Predsedništvo

10 Photos

Publika

58 Photos

Sekretarijat

3 Photos

Sponzori

4 Photos