nav-left cat-right
cat-right

Nojeva barka za ugrožene vrste

Problem očuvanja bioloških vrsta brine naučnike u čitavom svetu, a u Jakutiju, najsevernijoj republici Ruske Federacije, 2013. treba da započne izgradnja Federalnog krioskladišta semena, navodi se na sajtu „Glas Rusije“. Budući da se biodiverzitet na Zemlji smanjuje zabrinjavajućim tempom, takva skladišta mogla bi da se pretvore u Nojevu barku za mnoge vrste kojima preti nestanak. Sličnu ideju ima i vlada kraljevine Norveške sa aktuelnim projektom „Banke semena za sudnji dan“, navodi se na sajtu Ministarstva poljoprivrede ove zemlje. Ukupni broj banaka semena u raznim zemljama je blizu 1.500, a u njihovim kolekcijama čuva se do milion uzoraka. Veliki problem, međutim, predstavlja to što nije sasvim sigurno kakvo seme će čuvati takve banke budući da je u svetu tokom 20. veka trajno nestalo oko 75% sorti biljaka. Sorte dobijane selekcijom tokom više hiljada godina, izgubljene su za jedan vek, a do toga je došlo, između ostalog postepenim prelaskom na industrijsku proizvodnju i stvaranjem novih sorti biljaka hibrida. Međutim, trenutno najaktuelniji i najopasniji je problem genetski modifikovanih biljaka, budući da je genetski inženjering otvorio mogućnost mešanja gena različitih vrsta (virusa, bakterija, biljaka, životinja i ljudi) i to bez jasnog znanja o ishodu. Kada je STO počela da primenjuje „Sporazum o trgovinskim pravima intelektualne svojine“ (TRIPS) 1995., došlo je i do ubrzanog širenja GM semena koje se može patentirati, odnosno seme za koje se mogu naplatiti autorska prava. Kako bi sprovele svoju strategiju, multinacionalne kompanije su kao legitiman cilj označile preuzimanje kontrole nad semenom, pa je tako trenutno oko 23% svetskih kompanija za proizvodnju semena u njihovom vlasništvu. Među njima dominira američki „Monsanto“ u čijem posedu je trenutno oko 91% tržišta GMO. (Beta)

Izvor:
AgroNews, Dnevni pregled vesti iz poljoprivrede, Broj 1072
Izdavač: Moja Farma d.o.o. ISSN 1820-824X (Online)
www.mojafarma.rs
Utorak, 16.10.2012.