nav-left cat-right
cat-right

V Kongres Društva genetičara Srbije

V Kongres Društva genetičara Srbije

Kladovo, 28. septembar – 2. oktobar 2014.

Planira se da V Kongres Društva genetičara Srbije bude medjunarodni kongres (zvanični jezik: engleski)

Predsednik Naučnog odbora: Branka Vasiljević

Predsednik Organizacionog odbora: Snežana Mladenović Drinić

Prvo obaveštenje sa neophodim detaljima: do 31. decembra 2013.

Prijava online: do 1. marta 2014.

Slanje abstrakata: do 15. maja 2014.

Na internet stranici Sekcija za oplemenjivanje organizama redovno se će pojavljivati novosti u vezi Kongresa!