nav-left cat-right
cat-right

V Kongres Društva genetičara Srbije

Kladovo, 28. septembar - 2. oktobar 2014.

Konferencija iz oplemenjivanja šumskog drveća

Konferencija iz oplemenjivanja šumskog drveća 2014 IUFRO Forest Tree Breeding Conference, Prag, 25-29. avgust 2014.

Dometi genomske selekcije

Najnovija metoda selekcije u govedarstvu - genomska selekcija podrazumeva korišćenje genetičkih informacija koje se mogu dobiti direktnom analizom genoma (DNK) životinje za raniji i bolji opis njene priplodne vrednosti.

Priznavanje sorti u Holandiji

Četvrtak, 25. januar 2013.

U prilogu su dva članka koji govore o istoj temi: ličnim impresijama, iskustvu i primedbama dva stručnjaka (jednog iz Srbije i jednog iz Mađarske) koji su boravili u svetski čuvenom centru za priznavanje sorti Najktanbou u Holandiji...
Stranica 1 od 3123