nav-left cat-right
cat-right

Objedinjeno evropsko patentno pravo za nove biljne...

18. januar 2013.

Po novom patentnom paketu EU, ako patentirana nova sorta sadrži prvobitni patentirani pronalazak drugog oplemenjivača, za njenu komercijalizaciju je potrebna dozvola, tj. licenca (što znači ukidanje tzv. izuzeća oplemenjivača za buduće patentirane sorte) ...

Srbija članica Unije za nove biljne sorte

10. januar 2013.

Republika Srbija postala je članica Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV), a prijem u tu organizaciju treba da joj omogući bolji plasman sadnog materijala i veću zaštitu...

Nojeva barka za ugrožene vrste

Problem očuvanja bioloških vrsta brine naučnike u čitavom svetu...

Pravo seme pobeđuje sušu

Setva je na pragu, a stručnjaci ratarima savetuju da, i pored problema sa obezbeđivanjem novca, prilikom nabavke semena ne štede. Rezultati ovogodišnje žetve, posle ekstremne suše, naime, potvrdili...
Stranica 2 od 3123